​Warszawa WIBOR

Niektóry umowy kredytowe zawierają zapisy dotyczące współczynnika WIBOR. Ich występowanie może być dla klienta niekorzystne — współczynnik ma bowiem wpływ na wysokość oprocentowania. Jego wzrost oznacza dla klienta dodatkowe koszty. Wartość WIBOR-u powinna odzwierciedlać warunki panujące na rynku, sposób jego ustalania prowokuje jednakże pytanie o to, czy rzeczywiście do takiego odzwierciedlenia dochodzi. W przypadku niektórych umów istnieją podstawy, by uznać zapisy dotyczące WIBOR-u za działanie godzące w interesy konsumenta. W naszej kancelarii zajmujemy się sprawami o unieważnienie WIBOR-u. Warszawa jest jednym z miast, w którym można skorzystać z oferowanej przez nas pomocy w formie zdalnej.

Unieważnienie WIBOR-u w Warszawie – konsultacje na odległość

Działamy przede wszystkim w Poznaniu – tam znajduje się nasza kancelaria. Z naszych porad możesz jednak skorzystać, przebywając w innych miastach, w tym w Warszawie. Jeśli nie masz czasu, aby udać się do naszego biura, podstawą pomocy prawnej w zakresie unieważnienia WIBOR-u, uczynimy e-porady, korespondencję mailową i kontakt telefoniczny.

Co trzeba wiedzieć o współczynniku WIBOR?

WIBOR to współczynnik, który wyraża koszty, jakie ponoszoną banki ze względu na składane u siebie nawzajem depozyty. Jego wysokość określa się codziennie w ramach procedury zwanej fixingiem. Na mocy postanowień regulaminu fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR uczestnikami tej procedury są podmioty zaproszone przez GPW Benchmark S.A. – największe polskie banki.

Unieważnienie WIBOR-u w Warszawie – dlaczego wskaźnik budzi kontrowersje?

Powiedzieliśmy, że współczynnik WIBOR wyraża koszty ponoszone w związku ze składanymi depozytami. Stwierdzenie to wymaga doprecyzowania: współczynnik powinien odzwierciedlać koszty tego rodzaju, powstają jednak liczne wątpliwości, czy tak jest w istocie. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na to, że w praktyce banki rzadko składają u siebie depozyty, stąd wartość WIBOR-u ustala się na podstawie kosztów deklarowanych. Z perspektywy konsumenta ma to bardzo duże znaczenie. Ewentualne zawyżenie WIBOR-u może mieć bowiem niekorzystnie wpływać na jego sytuację finansową. Niekiedy zdarza się, że w wyniku zmian WIBOR-u oprocentowanie raty wzrasta dwukrotnie.

Pozew o WIBOR w Warszawie – co można zrobić?

Aby doprowadzić do unieważnienia WIBOR-u, klienci w Warszawie mogą skorzystać z kilku przewidzianych w prawie rozwiązań. Chodzi w szczególności o:

  • ustalenie stałego oprocentowania uwzględniającego WIBOR w wysokości z dnia zawarcia umowy kredytowej,
  • stwierdzenie nieważności umowy kredytowej,
  • usunięcie z umowy postanowień dotyczących WIBOR-u.

Pozew o WIBOR w Warszawie może zawierać różne żądania – to, które z nich sprawdzi się w Twoim przypadku najlepiej, zależy od kilku czynników, np. sytuacji finansowej, w której pozostajesz czy innych zapisów umowy. Skutki każdego ze wskazanych rozwiązań omówimy z Tobą w trakcie bezpłatnej konsultacji. Aby się na nią zapisać, wystarczy użyć dostępnego na naszej stronie formularza kontaktowego.

Konsultacja

Wypełnij formularz, a my się z Tobą skontaktujemy