Bydgoszcz WIBOR

W obliczu swobody kontraktowania, którą gwarantuje polski ustawodawca, stosunek prawny między bankiem i konsumentem-kredytobiorcą może być ukształtowany w dużej mierze dowolnie. Strony same bowiem decydują, jakie zapisy znajdą się w umowie. Prawodawca wyznacza jednak granicę tej swobody: postanowienia umowne zaproponowane przez bank nie powinny godzić w interesy konsumenta. Wątpliwości w zakresie legalności działań banku powstają np. w przypadku uzależnienia wysokości oprocentowania kredytu od współczynnika WIBOR. Bardzo często zdarza się, że jego zmiany powodują znaczący wzrost kosztów ponoszonych przez klienta, lecz nie zawsze jest oczywiste, czy są one uzasadnione pod względem ekonomicznym.

Aby zabezpieczyć się przed wzrostem kosztów, możesz starać się przed sądem w Bydgoszczy o unieważnienie WIBOR-u i zapisów jego dotyczących. W naszej kancelarii przygotujemy dla Ciebie pozew o WIBOR oraz będziemy reprezentować Twoje interesy w postępowaniu.

Co to jest WIBOR?

WIBOR jest stopą procentową, po jakiej banki komercyjne decydują się składać u siebie nawzajem depozyty. Powinien on odzwierciedlać faktyczne koszty ponoszone przez uczestników transakcji międzybankowych. W procedurze ustalania współczynnika, zwanej fixingiem, biorą udział podmioty zaproszone przez spółkę GPW Benchmark S.A., czyli największe polskie banki. Wartość WIBOR-u zmienia się w czasie – banki aktualizują ją każdego dnia o godzinie 11.00.

Pozew o WIBOR w Bydgoszczy

Wątpliwości dotyczące WIBOR-u biorą się z kilku przyczyn. Należy po pierwsze odnotować, że instytucje określają współczynnik znacznie częściej na podstawie deklaracji, niż w oparciu o faktyczne transakcje międzybankowe. Oprócz tego, WIBOR jest w praktyce ustalany przez prywatne podmioty, dla których najwyższym priorytetem jest osiągnięcie zysku i rozwój przedsiębiorstwa, nie zaś interesy konsumentów. Takie rozwiązanie sprawia, że pojawia się ryzyko nadużyć.

Jak uchronić się przed skutkami WIBOR-u?

Klienci, którzy rozważają złożenie pozwu o WIBOR w Bydgoszczy, mają do dyspozycji następujące rozwiązania:

  • ustalenie stałego oprocentowania umowy kredytu z uwzględnieniem wartości współczynnika z dnia jej zawarcia,
  • unieważnienie WIBOR-u i usunięcie z umowy kredytowej zapisów o jego wskaźniku,
  • stwierdzenie nieważności umowy kredytowej.

Podczas wstępnej, bezpłatnej konsultacji wspólnie ustalimy, które rozwiązanie będzie dla Ciebie korzystne. Aby umówić się na rozmowę z prawnikiem, możesz skorzystać z udostępnionego na naszej stronie internetowej formularza kontaktowego.

Konsultacja

Wypełnij formularz, a my się z Tobą skontaktujemy