Kielce WIBOR

Jednym z elementów wpływających na wysokość raty kredytowej jest współczynnik WIBOR. Jego wzrost oznacza dla kredytobiorcy dodatkowe koszty, w skrajnych przypadkach przekraczające dwukrotność początkowej raty. Umieszczanie w umowie kredytowej zapisów dotyczących WIBOR-u budzi kontrowersje. Nie jest bowiem jasne, czy jego ewentualne zmiany są uzasadnione pod względem ekonomicznym, a same zapisy nie naruszają interesów konsumenta. W naszej kancelarii zajmujemy się sprawami o usunięcie WIBOR-u z umowy. Możemy przygotować pozew o WIBOR w Kielcach i zająć się reprezentowaniem Twoich interesów w postępowaniu sądowym.

​ Pozew o WIBOR w Kielcach – niestacjonarna pomoc prawna​

Nasze usługi świadczymy dla klientów z całej Polski. Biuro, w którym przyjmujemy stacjonarnie, znajduje się w Poznaniu. Nie oznacza to jednak, że aby skorzystać z pomocy prawnika, musisz udać się do niego osobiście. Obok działalności na miejscu w Poznaniu, świadczymy również usługi w trybie zdalnym. Obsługa na odległość obejmuje wideorozmowy, kontakt telefoniczny i korespondencję mailową.

Unieważnienie WIBOR-u w Kielcach – co warto wiedzieć?​

WIBOR, czyli współczynnik służący do odzwierciedlenia kosztów ponoszonych przez banki w związku ze składanymi przez siebie depozytami, określa się w procedurze zwanej fixingiem. Uczestniczą w niej podmioty zaproszone przez spółkę GPW Benchmark S.A., czyli największe polskie banki. Jeśli umowa kredytowa zawiera postanowienia o współczynniku WIBOR, oprocentowanie podlega cyklicznej aktualizacji, np. co 3 miesiące (WIBOR 3M) bądź co 6 miesięcy (WIBOR 6M).

Kontrowersje wokół WIBOR-u

Dlaczego stosowanie WIBOR-u budzi kontrowersje prawników i klientów? Po pierwsze, transakcje, które stanowiłyby podstawę do obliczenia współczynnika, mają miejsce rzadko. Z tego względu banki określają wartość WIBOR-u, posługując się kosztami deklarowanymi – takimi, które mogą wystąpić, ale zwykle nie występują. Po drugie, współczynnik nie jest ustalany przez zewnętrzny, niezależny podmiot, lecz banki, czyli instytucje, które mogą czerpać korzyści w razie jego podwyższenia.

​ Czego możesz domagać się w pozwie o WIBOR?​

Starając się o unieważnienie WIBOR-u w Kielcach, masz do dyspozycji kilka odrębnych żądań. Możesz domagać się: • usunięcia z umowy mechanizmu zmiany oprocentowania w zależności od zmiany współczynnika WIBOR, • usunięcia z umowy zapisów o wskaźniku WIBOR, • unieważnienia całej umowy kredytowej. Ewentualne skutki poszczególnych rozwiązań przedstawimy Ci w trakcie wstępnej, bezpłatnej, konsultacji. W celu umówienia się na rozmowę z prawnikiem, możesz skorzystać z dostępnego na naszej stronie internetowej formularza kontaktowego.

Konsultacja

Wypełnij formularz, a my się z Tobą skontaktujemy