Upadłość konsumencka Bydgoszcz

Niekiedy zdarza się, że przedsiębiorca nie jest w stanie wywiązać się ze spoczywających na nim zobowiązań. Jeśli taka sytuacja utrzymuje się przez dłuższy czas, powinien ogłosić upadłość. Warto pamiętać, że z upadłością, kojarzoną zwykle z podmiotami gospodarczymi, możemy mieć do czynienia również w przypadku konsumentów. Mówimy wówczas o tzw. upadłości konsumenckiej. Jej ogłoszenie jest zwykle dla konsumenta korzystne, doprowadza bowiem do umorzenia przynajmniej niektórych spośród z jego długów. W naszej kancelarii zapewniamy pomoc prawną klientom w sprawach dotyczących upadłości konsumenckiej. W Bydgoszczy można skorzystać z naszych usług w trybie zdalnym.

Upadłość konsumencka w Bydgoszczy – co warto wiedzieć?

Mianem upadłości konsumenckiej określa się postępowanie, w ramach którego konsument – osoba nieprowadząca działalności gospodarczej – może uchronić się przed skutkami trudnej sytuacji finansowej. W trakcie postępowania uwzględnia się dwa główne cele. Ma ono doprowadzić do oddłużenia danej osoby oraz przynajmniej częściowego zaspokojenia jej wierzycieli. Od zwykłego postępowania upadłościowego rozwiązanie przewidziane dla konsumentów różni się pod względem kosztów i czasu. Ujmując rzecz prosto, jest ono od niego krótsze i tańsze. Aby móc z niego skorzystać, stan niewypłacalności musi utrzymywać się przynajmniej trzy miesiące.

Na czym polega pomoc prawnika w przypadku upadłości konsumenckiej w Bydgoszczy?

Trudności, które napotykają konsumenci w trakcie postępowania, wynikają przede wszystkim z nieznajomości prawa i praktyki orzeczniczej sądów – nasza pomoc prawna zmierza do wyeliminowania wskazanych przyczyn. W sprawach dotyczących upadłości konsumenckiej prawnik ma kilka zadań. Klienci w Bydgoszczy mogą liczyć w szczególności na:

  • opracowanie wniosku o upadłość konsumencką – w tym jego poprawne uzasadnienie,
  • pomoc w zakresie współpracy z syndykiem i kontrolę działań, które podejmuje on w toku postępowania,
  • przygotowanie bieżących wniosków na poszczególnych etapach postępowania,
  • reprezentację przed sądem podczas rozpraw.

Upadłość konsumencka – kontakt z prawnikiem w Bydgoszczy

Więcej o warunkach współpracy z kancelarią i proponowanych przez nas rozwiązaniach dowiesz się w trakcie wstępnej, bezpłatnej konsultacji. Aby się na nią umówić, wystarczy skorzystać z dostępnego na naszej stronie formularza kontaktowego. Za jego pośrednictwem możesz opisać napotkane problemy prawne i przedstawić swoje oczekiwania.

Konsultacja

Wypełnij formularz, a my się z Tobą skontaktujemy