Upadłość konsumencka Kielce

Przyczyn zadłużenia jest wiele – może do niego doprowadzić np. choroba, utrata pracy czy zaciąganie pożyczek. Niezależnie jednak od powodu pojawienia się problemów finansowych, dłużnik nie pozostaje w sytuacji bez wyjścia. Dążąc do tego, by uchronić go przed dotkliwymi konsekwencjami niewypłacalności, prawodawca wprowadził do systemu prawnego specjalną procedurę określaną mianem upadłości konsumenckiej. Z pomocy prawnej naszej kancelarii w zakresie upadłości mogą skorzystać mieszkańcy Kielc. Obejmuje ona każdy etap postępowania.

Upadłość konsumencka w Kielcach – co warto wiedzieć?

Upadłość konsumencka jest uproszczonym postępowaniem upadłościowym, które może zostać zainicjowane wyłącznie przez osobę prywatną – taką, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Konsument jest uprawniony do skorzystania z omawianego rozwiązania, pod warunkiem że pozostaje w stanie niewypłacalności przez co najmniej trzy miesiące. W praktyce oznacza to, że w tym okresie nie jest zdolny jednocześnie utrzymać się i spłacać zadłużenie. Rozpoczęcie postępowania jest dopuszczalne nie tylko wtedy, kiedy dłużnik popadł w długi ze względu na sytuacje losowe, np. chorobę czy wypadek, ale również wówczas, gdy przyczyną trudności finansowych jest jego umyślne działanie. 

W czym może pomóc prawnik?

W trakcie postępowania upadłościowego prawnik realizuje kilka różnych zadań. Zależą one od przebiegu postępowania oraz jego etapu. W zakresie upadłości konsumenckiej nasza kancelaria oferuje mieszkańcom Kielc:

  • doradztwo w ramach wyboru rodzaju upadłości i innych rozwiązań prawnych,
  • przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką – w tym jego uzasadnienie,
  • obronę przed egzekucją komorniczą,
  • współpracę z syndykiem i kontrolę podejmowanych przez niego działań,
  • przygotowywanie wniosków potrzebnych na poszczególnych etapach postępowania,
  • reprezentację klienta w trakcie rozpraw.

Upadłość konsumencka w Kielcach – jak rozpocząć współpracę z kancelarią?

Aby dowiedzieć się więcej o trybie współpracy z kancelarią, podejmowanych przez nas działaniach oraz skutkach upadłości konsumenckiej, można skorzystać z bezpłatnej konsultacji prawnej. W celu umówienia się na rozmowę wystarczy uprzednio skontaktować się z kancelarią – np. telefonicznie lub za pomocą dostępnego na naszej stronie formularza kontaktowego. Formularz pozwala krótko opisać swoją sytuację i napotkane problemy prawne.

Konsultacja

Wypełnij formularz, a my się z Tobą skontaktujemy