Upadłość konsumencka Wrocław

ojęcie upadłości kojarzone jest zwykle z przedsiębiorcami. Gdy podmiot gospodarczy staje się niewypłacalny, ma obowiązek zgłosić do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości. Podstawowym celem postępowania jest w takim wypadku spłacenie wierzycieli. Warto jednak pamiętać, że również konsument – osoba, która nie prowadzi działalności – ma prawo ogłosić upadłość ze względu na trudną sytuację finansową i niemożność wywiązania się ze spoczywających na niej zobowiązań. W naszej kancelarii specjalizujemy się w sprawach dotyczących upadłości konsumenckiej. Wrocław jest jednym z miast, w których świadczymy nasze usługi w trybie zdalnym.

Upadłość konsumencka – obsługa prawna w trybie zdalnym

W naszej kancelarii świadczymy usługi dla klientów z całej Polski. Jeśli oczekujesz bezpośredniego kontaktu z prawnikiem, możesz przyjechać do naszego biura – znajduje się ono w Poznaniu. Jeśli natomiast nie mieszkasz w Poznaniu i nie masz czasu, aby odwiedzić nas osobiście, oferujemy Ci konsultacje prawne na odległość – za pośrednictwem telefonu, maili czy platform służących do prowadzenia wideorozmów.

Postępowanie o upadłość konsumencką we Wrocławiu

Mówiąc o upadłości konsumenckiej, mamy na myśli postępowanie, w ramach którego konsument – osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej – może zabezpieczyć swoją sytuację finansową. Postępowaniu upadłościowemu dla konsumenta przyświecają dwa cele – chodzi o oddłużenie osoby oraz przynajmniej częściowe zaspokojenie wierzycieli. W porównaniu do zwykłego postępowania upadłościowego, postępowanie w sprawach konsumentów jest krótsze i tańsze. Warunkiem możliwości ubiegania się o upadłość jest w tym wypadku pozostawanie w przynajmniej trzymiesięcznym stanie niewypłacalności.

Upadłość konsumencka – co obejmuje obsługa prawna we Wrocławiu?

Jako prawnicy, którzy specjalizują się w postępowaniach dotyczących upadłości konsumenckiej we Wrocławiu, wiemy, jakie działania podjąć, aby wesprzeć Cię w procesie oddłużania. Pomoc prawna, którą oferujemy, jest podejmowana z zamiarem wyeliminowania podstawowych źródeł problemów, jakie dłużnik napotyka w postępowaniu, a mianowicie nieznajomości prawa i praktyki orzeczniczej sądów. Obsługa obejmuje w szczególności:

  • przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką z uwzględnieniem praktyki orzeczniczej sądów we Wrocławiu,
  • pomoc w zakresie współpracy z syndykiem i kontrolę podejmowanych przez niego działań w toku postępowania upadłościowego,
  • opracowanie wniosków na każdym etapie postępowania,
  • reprezentowanie Twoich interesów podczas rozpraw.

Aby dowiedzieć się więcej o oferowanych przez nas usługach i warunkach współpracy z kancelarią, możesz umówić się na bezpłatną konsultację wstępną. W tym celu warto skorzystać z umieszczonego na naszej stronie formularza kontaktowego. Pozwala on opisać krótko swoją sytuację, napotkane problemy prawne i oczekiwania co do ich rozwiązania.

Konsultacja

Wypełnij formularz, a my się z Tobą skontaktujemy