Upadłość konsumencka Łódź

W wyniku zadłużenia można stracić swój majątek i tym samym znaleźć się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Aby się przed nią uchronić, należy jak najszybciej podjąć stosowne kroki i skorzystać z przewidzianych w prawie rozwiązań. Jednym z nich jest upadłość konsumencka, czyli specjalna procedura oddłużenia przeznaczona dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. W naszej kancelarii obsługujemy osoby, które chciałyby zainicjować upadłość konsumencką. Możesz skorzystać z pomocy prawnika w trybie zdalnym w Łodzi. Obejmuje ona każdy etap postępowania.

Upadłość konsumencka w Łodzi

Nasza kancelaria znajduje się w Poznaniu. Świadczymy jednak usługi w trybie zdalnym dla klientów z całej Polski. Jeżeli ważne jest dla Ciebie stacjonarne spotkanie z prawnikiem, możesz odwiedzić nasze biuro osobiście. Jeśli jednak nie masz czasu, by to zrobić, a chciałbyś rozpocząć z nami współpracę, nawiążemy z Tobą kontakt na odległość – w formie zdalnych e-porad.

Na czym polega upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencką należy traktować jako specjalne narzędzie prawne, z którego mogą skorzystać osoby prywatne, gdy nie radzą sobie ze spłatą spoczywających na nich zobowiązań. Prawodawca zastrzegł, że narzędzie to jest przeznaczone wyłącznie dla konsumentów. Oznacza to, że uprawnieni do jego zastosowania nie są przedsiębiorcy, niezależnie od formy prowadzenia działalności. Wyróżnić można dwa główne cele upadłości konsumenckiej, na które mogą liczyć mieszkańcy Łodzi: oddłużenie i zaspokojenie wierzycieli. Nad ich realizacją czuwa każdorazowo syndyk. W porównaniu do innych rodzajów postępowania upadłość konsumencka jest tańsza i generuje mniej kosztów.

Upadłość konsumencka w Łodzi – dlaczego pomoc prawnika może okazać się przydatna?

Postępowanie upadłościowe składa się z kilku etapów. Już na samym jego początku od konsumenta oczekuje się wysoce sformalizowanych działań – powinien on przygotować specjalny wniosek i uzasadnić go w sposób, który zyska uznanie sądu. Na kolejnych etapach postępowania problemy może generować m.in. współpraca z wyznaczonym przez sąd syndykiem czy konieczność przygotowania kolejnych wniosków w trakcie postępowania. Nie każdy konsument dysponuje ponadto wiedzą niezbędną do reprezentowania własnych interesów podczas rozprawy. To właśnie z uwagi na wskazane trudności w toku postępowania przydatne może okazać się doradztwo prawnika.

Upadłość konsumencka w Łodzi – Kancelaria Feniks

Specjalizując się w upadłości konsumenckiej, nasza kancelaria świadczy w Łodzi pomoc prawną na każdym etapie postępowania. Działając w Twoim imieniu, możemy zająć się:

  • opracowaniem wniosku o upadłość konsumencką, uwzględniającego oczekiwania sądu,
  • pomocą prawną w zakresie współpracy z syndykiem i kontrolą jego działań,
  • przygotowaniem wniosków w trakcie postępowania (np. wniosku o umorzenie zobowiązań),
  • reprezentacją przed sądem.

Jak rozpocząć współpracę z kancelarią?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o współpracy z kancelarią i podejmowanych przez nas działaniach, możesz umówić się na bezpłatną konsultację. W tym celu możesz skorzystać z dostępnego na naszej stronie formularza kontaktowego i za jego pośrednictwem opisać krótko swoją sytuację oraz przedstawić związane z nią oczekiwania.

Konsultacja

Wypełnij formularz, a my się z Tobą skontaktujemy