Katowice WIBOR

Umowy kredytowe są konstruowane na różne sposoby – w danej umowie nie zawsze znajdziemy zapisy, które spotkamy w innej. Elementem fakultatywnym, wprowadzanym do stosunku prawnego przez bank, są postanowienia dotyczące współczynnika WIBOR. Z uwagi na to, że występowanie takich postanowień ma znaczący, zwykle negatywny wpływ na sytuację finansową kredytobiorcy, wiele osób – zarówno klienci banków, jak i prawnicy – stawia pytanie o ich legalność. Jeśli zapis o współczynniku WIBOR w rażący sposób narusza interesy konsumenta, istnieje podstawa do stwierdzenia jego nieważności i usunięcia go z umowy. W naszej kancelarii oferujemy obsługę prawną w sprawach o unieważnienie WIBOR-u. Katowice to miasto, w którym świadczymy pomoc prawną w trybie zdalnym. ​

Unieważnienie WIBOR-u w Katowicach na odległość

Siedziba naszej kancelarii znajduje się w Poznaniu. Aby skorzystać z pomocy prawnika, nie musisz jednak odwiedzać nas osobiście. Oprócz obsługi stacjonarnej – na miejscu w kancelarii – oferujemy usługi w trybie zdalnym, na odległość. Jeśli nie masz możliwości, by udać się do prowadzonej przez nas kancelarii, podstawą naszej współpracy możemy uczynić wideorozmowy, kontakt telefoniczny i korespondencję mailową. ​ ​

Podstawowe informacje o wskaźniku WIBOR

Współczynnik WIBOR wykorzystuje się w celu odzwierciedlenia kosztów ponoszonych przez banki z tytułu składanych między sobą depozytów. Procedurę, w trakcie której ustala się wartość WIBOR-u, określa się jako fixing. W fixingu biorą udział podmioty zaproszone przez spółkę GPW Benchmark S.A., ujmując rzecz ściślej – największe podmioty na rynku bankowym. Jeśli umowa kredytowa zawiera postanowienia dotyczące WIBOR-u, oprocentowanie aktualizuje się po upływie pewnego czasu. Może chodzić np. o 3 miesiące (WIBOR 3M) czy też 6 miesięcy (WIBOR 6M). ​

​ Dlaczego WIBOR jest problematyczny?

Źródłem kontrowersji wokół WIBOR-u jest przede wszystkim fakt, że banki rzadko składają u siebie depozyty, a propozycje co do wartości współczynnika ustalają na podstawie transakcji możliwych, nie zaś faktycznych. Nie można również pominąć tego, że uczestnikami fixingu pozostają same banki, czyli instytucje, które w razie podwyższenia WIBOR-u mogą czerpać korzyści finansowe. ​​

Pozew o WIBOR w Katowicach – z jakich rozwiązań możesz skorzystać?

Aby podjąć starania zmierzające do unieważnienia WIBOR-u, klienci w Katowicach mogą skorzystać z kilku rozwiązań prawnych – każde z nich generuje inne konsekwencje. Do możliwych rozwiązań należą:
  •  ustalenie oprocentowania kredytu z WIBOR-em z dnia zawarcia umowy kredytowej (WIBOR przestaje podlegać zmianom),
  • stwierdzenie nieważności całej umowy kredytowej,
  • stwierdzenie nieważności postanowień dotyczących WIBOR-u (pozostałe zapisy pozostają w mocy).
Pozew o WIBOR w Katowicach może być skonstruowany na kilka sposobów w zależności od wybranego rozwiązania. Możliwe do osiągnięcia efekty poszczególnych rozwiązań omówimy z Tobą w trakcie bezpłatnej konsultacji. Aby się na nią zapisać, wystarczy skorzystać z formularza kontaktowego, który znajduje się na naszej stronie internetowej.

Konsultacja

Wypełnij formularz, a my się z Tobą skontaktujemy