Upadłość konsumencka Katowice

Postępowanie upadłościowe kojarzone jest zwykle z przedsiębiorcami. Jeśli dany podmiot gospodarczy nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań, musi ogłosić upadłość, co przede wszystkim doprowadzić ma do spłaty wierzycieli. Warto jednak pamiętać, że również osoby nieprowadzące działalności mogą skorzystać z postępowania upadłościowego, określanego w tym wypadku mianem upadłości konsumenckiej. W naszej kancelarii zapewniamy pomoc prawną mieszkańcom Katowic, która obejmuje każdy etap postępowania.

Upadłość konsumencka w Katowicach

W naszej kancelarii obsługujemy klientów z całej Polski. Aby osobiście spotkać się z prawnikiem i przedstawić mu napotkane problemy prawne, możesz odwiedzić nasze biuro w Poznaniu. Jeśli natomiast nie masz czasu lub możliwości, by uczestniczyć w konsultacjach stacjonarnych, umożliwiamy współpracę w trybie zdalnym – za pośrednictwem telefonu, maili czy platform służących do prowadzenia wideorozmów.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Prawodawca obwarował możliwość skorzystania z upadłości konsumenckiej dwoma głównymi warunkami. Po pierwsze dłużnik, który zamierza ogłosić upadłość, musi mieć status konsumenta. Po drugie powinien pozostawać w stanie niewypłacalności przez co najmniej 3 miesiące. Oznacza to, że w tym okresie nie może dysponować środkami wystarczającymi do jednoczesnego utrzymania się i spłaty wierzycieli.

Warto dodać, że przepisy nie zamykają drogi do ogłoszenia upadłości osobom, których działania doprowadziły do zadłużenia. Ujmując rzecz precyzyjniej, z tego rozwiązania konsument może skorzystać nawet wtedy, gdy wprowadził się w stan zadłużenia umyślnie lub wskutek rażącego zaniedbania. Konsekwencją działania cechującego się umyślnością bądź rażącym niedbalstwem może być co najwyżej wydłużenie planu spłaty wierzycieli, nie zaś oddalenie wniosku o upadłość.

Upadłość konsumencka w Katowicach – ograniczenia

Nie wszyscy mogą skorzystać z upadłości konsumenckiej. Uprawnienia do zainicjowania postępowania nie posiadają przedsiębiorcy – niezależnie od przyjętej formy prowadzenia działalności. Aby móc uczestniczyć w procedurze konsumenckiej, przedsiębiorca musi najpierw zlikwidować działalność – często takie rozwiązanie może okazać się dla niego korzystniejsze niż upadłość w trybie zwykłym. Należy przy tym pamiętać, że dana osoba może ponownie stać się przedsiębiorcą, gdy postępowanie zostanie zakończone.

Warto też zaznaczyć, że nie każda sprawa podlega upadłości konsumenckiej. Jeśli sytuacja konsumenta jest zbyt skomplikowana, np. ze względu na wielość wierzycieli czy znaczne rozmiary majątku, sąd może postanowić, że upadłość będzie prowadzona w trybie zwykłym.

Upadłość konsumencka – co obejmuje obsługa prawna w Katowicach?

Jako kancelaria prawna specjalizująca się w upadłości konsumenckiej, oferujemy obsługę obejmującą każdy etap postępowania, począwszy od przygotowania wstępnego wniosku, a skończywszy na ustaleniu planu spłaty lub umorzeniu długów. Pomoc polega w szczególności na:

  • obronie przed egzekucją komorniczą,
  • przygotowaniu wniosku o upadłość konsumencką z uwzględnieniem praktyki orzeczniczej sądów w Katowicach,
  • wsparciu w zakresie współpracy z syndykiem,
  • kontroli przebiegu postępowania,
  • opracowywaniu wniosków na każdym etapie postępowania,
  • reprezentowaniu interesów klienta podczas rozpraw.

Aby dowiedzieć się więcej o świadczonych usługach i warunkach współpracy z kancelarią, możesz umówić się na bezpłatną konsultację. W tym celu wystarczy skorzystać z umieszczonego na naszej stronie formularza kontaktowego, który pozwala opisać napotkane problemy prawne. Dysponując podanymi informacjami, przygotujemy się do rozmowy, w tym wstępnie opracujemy możliwe rozwiązania prawne.

Konsultacja

Wypełnij formularz, a my się z Tobą skontaktujemy