Upadłość konsumencka Warszawa

Każda osoba może doświadczyć problemów finansowych wskutek choroby, utraty pracy czy błędnych decyzji. W skrajnych przypadkach stają się one przyczyną egzekucji komorniczej, której konsekwencją może być z kolei utrata części majątku. Jeśli nie dysponujesz środkami do spłaty swoich wierzycieli, możesz zastosować pewnie rozwiązanie. Polski system prawny przewiduje specjalną procedurę, zwaną upadłością konsumencką, której celem jest rozwikłanie problemu zadłużenia i zawarcie porozumienia z wierzycielami. W Kancelarii Feniks zajmujemy się udzielaniem porad prawnych w tym zakresie. Osoby ubiegające się o upadłość konsumencką w Warszawie mogą skorzystać z oferowanej przez kancelarię prawną pomocy w trybie zdalnym.

Upadłość konsumencka i porady prawnika w Warszawie

W kancelarii obsługujemy klientów z całej Polski. Aby skorzystać z pomocy prawnej, możesz udać się do biura w Poznaniu. Jednakże nie musisz odwiedzać nas osobiście, jeśli nie mieszkasz w Wielkopolsce lub nie masz czasu na podróż. Podstawą współpracy możemy uczynić konsultacje na odległość w formie wideokonferencji czy rozmów telefonicznych.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej – jakie wymagania należy spełnić?

Nie każdy podmiot jest uprawniony do skorzystania z upadłości konsumenckiej. Prawodawca ustanowił wymagania, od spełnienia których zależy możliwość zainicjowania procedury. Wnioskujący nie może – po pierwsze – prowadzić działalności gospodarczej, gdyż omawiane rozwiązanie powstało wyłącznie z myślą o konsumentach. Co równie ważne, uprawnienie rozpoczęcia upadłości przysługuje wyłącznie tym osobom, które pozostają w stanie niewypłacalności przez co najmniej 3 miesiące. Innymi słowy, jeśli we wskazanym okresie nie dysponujesz środkami potrzebnymi do jednoczesnego utrzymania się i spłaty zobowiązań, masz prawo wnioskować o upadłość. Obowiązujące przepisy stanowią ponadto, że z tego rozwiązania mogą skorzystać również te osoby, które z własnej winy doprowadziły do zadłużenia lub jego powiększenia.

Musisz jednak pamiętać, że upadłość konsumencka jest procedurą uproszczoną. W zamierzeniu ustawodawcy ma ona dotyczyć takich spraw, w których liczba wierzycieli i majątek wnioskującego nie są duże. W przypadku skomplikowania sytuacji wnioskującego sąd może postanowić o zastosowaniu zwykłej procedury – postępowanie ulegnie wówczas wydłużeniu.

Upadłość konsumencka okiem prawnika w Warszawie

Mimo uproszczonego charakteru, postępowanie w sprawie upadłości konsumenckiej może nastręczyć pewnych trudności. Kancelaria podejmuje działania na rzecz klienta w Warszawie, których celem jest odciążenie go od poszukiwań rozwiązań prawnych. Jakie trudności wiążą się z procedurą? Kłopotliwe może okazać się samo przygotowanie wniosku, a zwłaszcza jego poprawne – takie, które zyska uznanie sądu – uzasadnienie. Jeśli sąd zaakceptuje propozycję wnioskującego, wyznaczy syndyka, z którym należy w toku postępowania współpracować. Kooperacja z syndykiem nie zawsze jest łatwa i wymaga odpowiedniego przygotowania prawnego. Oprócz tego uczestnik procedury musi być gotowy na to, by przygotować kolejne wnioski i uczestniczyć w ewentualnych rozprawach – również w tym zakresie przydatna okazuje się pomoc prawnika.

Upadłość konsumencka – co obejmuje pomoc kancelarii?

Jako kancelaria prawna specjalizująca się w sprawach o upadłość konsumencką w Warszawie, świadczymy pomoc na każdym etapie postępowania zmierzającą do wyeliminowania wskazanych trudności. Porady prawne obejmują w szczególności:

  • przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką z uwzględnieniem wiedzy prawnika dotyczącej praktyki orzeczniczej sądów w Warszawie, współpracę z syndykiem i kontrolę jego działań w trakcie postępowania,
  • opracowanie potrzebnych wniosków,
  • uczestnictwo w rozprawach.

Szczegółowe warunki współpracy, w tym proponowane rozwiązania prawne, omawiamy w trakcie wstępnej konsultacji – zdalnej bądź stacjonarnej. Aby z niej skorzystać, można skontaktować się z nami za pośrednictwem dostępnego na stronie kancelarii formularza.

Konsultacja

Wypełnij formularz, a my się z Tobą skontaktujemy