Łódź WIBOR

Stosunek prawny łączący bank i kredytobiorcę może być ukształtowany do pewnego stopnia dowolnie – zależnie od woli stron. Nie znaczy to jednak, że wszystkie postanowienia umowne zaproponowane przez bank są w każdym okolicznościach dozwolone. Wątpliwości co do ich zgodności z prawem powstają np. w przypadku uzależnienia oprocentowania kredytu od współczynnika WIBOR. Zmiany tego współczynnika mogą prowadzić do znaczącego wzrostu kosztów ponoszonych przez klienta. Aby się przed nimi uchronić, można dochodzić przed sądem unieważnienia zapisów dotyczących WIBOR-u bądź całej umowy. W naszej kancelarii przygotowujemy pozwy o WIBOR dla klientów z Łodzi oraz zajmiemy się reprezentacją ich interesów w postępowaniu.

Czego dotyczy WIBOR?

Przez WIBOR rozumie się średnią stopę procentową, po jakiej banki komercyjne składają u siebie nawzajem depozyty. W teorii odzwierciedla on koszty ponoszone przez uczestników rynku międzybankowego. W procesie obliczania współczynnika WIBOR, czyli tzw. fixingu, biorą udział największe polskie banki, ściślej: podmioty zaproszone przez spółkę GPW Benchmark S.A. Wartość WIBOR-u jest zmienna – aktualizuje się ją codziennie o godzinie 11.00.

Unieważnienie WIBOR-u w Łodzi – na czym polega?

WIBOR stanowi jeden z dwóch, obok marży, składowych oprocentowania kredytu. W związku z tym jego wysokość ma wpływ na koszty ponoszone przez kredytobiorcę: gdy wzrasta WIBOR, wzrasta również rata kredytu. Oczywiście, omawiany współczynnik wpływa na oprocentowanie kredytu, pod warunkiem że jego występowanie przewiduje umowa z bankiem.

Dlaczego WIBOR budzi wątpliwości prawne?

WIBOR budzi wątpliwości prawnika z kilku powodów. Po pierwsze, banki nieczęsto dokonują między sobą transakcji, będących podstawą do określenia współczynnika. Z tego względu w praktyce określa się go zwykle na podstawie deklaracji. Po drugie, WIBOR jest ustalany przez prywatne podmioty, w których interesie leży jego zwiększenie. Takie rozwiązanie wiąże się z ryzykiem nadużyć. Po trzecie, banki są związane zadeklarowaną wartością jedynie przez krótki czas – po jego upływie nie muszą stosować się, w transakcjach między sobą, do poczynionych ustaleń.

Jak uchronić się przed skutkami WIBOR-u?

Klienci, którzy rozważają złożenie pozwu o WIBOR w Łodzi, mogą skorzystać z kilku rozwiązań prawnych. Chodzi w szczególności o:

  • ustalenie stałego oprocentowania kredytu z uwzględnieniem WIBOR-u z dnia zawarcia umowy,
  • usunięcie z umowy kredytowej postanowień dotyczących WIBOR-u,
  • unieważnienie umowy kredytowej.

Osoby, które interesuje unieważnienie WIBOR-u w Łodzi, mogą skorzystać z usług Kancelarii Feniks. W trakcie wstępnej, bezpłatnej konsultacji wspólnie ustalamy, które rozwiązanie może okazać się optymalne w Twoim przypadku. Aby umówić się na spotkanie, możesz skorzystać z udostępnionego na naszej stronie internetowej formularza kontaktowego.

Konsultacja

Wypełnij formularz, a my się z Tobą skontaktujemy