Olsztyn WIBOR

Wiele umów kredytowych zawiera zapisy dotyczące współczynnika WIBOR. Jako jeden z dwóch – obok marży – elementów oprocentowania ma on wpływ na wysokość raty kredytowej. Klienci banków zastanawiają się często nad zasadnością stosowania WIBOR-u w umowach. Wątpliwości dotyczą zwłaszcza sposobu obliczania współczynnika i ekonomicznego uzasadnienia dla ewentualnych zmian jego wartości. W naszej kancelarii zajmujemy się sprawami dotyczącymi unieważnienia WIBOR-u. W ramach obsługi prawnej dokonujemy oceny umowy kredytowej i przygotujemy pozew o WIBOR. Olsztyn jest jednym z miast, w których świadczymy nasze usługi w trybie zdalnym.

Unieważnienie WIBOR-u bez wychodzenia z domu

Zapewniamy obsługę prawną na terenie całej Polski. Jeśli chcesz spotkać się z nami osobiście, możesz odwiedzić nasze biuro w Poznaniu. Jeśli jednak dążysz do unieważnienia WIBOR-u w Olsztynie i nie dysponujesz czasem potrzebnym na podróż, wystarczy, że nas o tym poinformujesz i ustalimy warunki współpracy na odległość. Na Twoje życzenie uczynimy jej podstawą wideorozmowy, rozmowy telefoniczne czy korespondencję mailową.

Co powinieneś wiedzieć o współczynniku WIBOR?

WIBOR jest współczynnikiem, który powinien wyrażać koszty ponoszone przez banki w związku ze składanymi u siebie depozytami. Jego wartość określają największe polskie banki w procedurze zwanej fixingiem.

Jeśli Twoja umowa kredytowa przewiduje, że na wysokość oprocentowania wpływają zmiany WIBOR-u, musisz być gotowy na wzrost ponoszonych kosztów. Oprocentowanie podlega aktualizacji po upływie ustalonego w umowie okresu. Może on wynosić np. trzy miesiące (WIBOR 3M) czy też sześć miesięcy (WIBOR 6M).

Dlaczego WIBOR budzi wątpliwości prawnika?

Wyróżnić można kilka powodów, dla których współczynnik WIBOR uznaje się za problematyczny. Warto w szczególności podkreślić, że banki rzadko składają u siebie nawzajem depozyty. Stąd współczynnik oblicza się nie na podstawie transakcji faktycznych, lecz możliwych – takich, które mogą wystąpić, choć zwykle nie mają miejsca. Oprócz tego wątpliwości budzi przyznanie uprawnienia do ustalania wartości WIBOR-u podmiotom prywatnym – bankom, które osiągają korzyści w przypadku jego podwyższenia.

Pozew o WIBOR w Olsztynie – co może się w nim znaleźć?

Dążąc do unieważnienia WIBOR-u w Olsztynie, masz do dyspozycji kilka rozwiązań prawnych. Pozew może zawierać następujące żądania:

  • ustalenia stałego oprocentowania kredytu przy zachowaniu WIBOR-u z dnia zawarcia umowy,
  • stwierdzenia nieważności zapisów o wskaźniku WIBOR,
  • unieważnienia całej umowy kredytowej.

Poszczególne rozwiązania omówimy z Tobą podczas bezpłatnej konsultacji. Aby się na nią zapisać, wystarczy skorzystać z umieszczonego na naszej stronie formularza kontaktowego.

Konsultacja

Wypełnij formularz, a my się z Tobą skontaktujemy