Opole WIBOR

Niektóre umowy kredytowe przewidują mechanizm zmiany oprocentowania, którego podstawą jest współczynnik WIBOR. Jego wzrost oznacza dla klienta większe koszty. Choć przy ustalaniu WIBOR-u powinny zostać wzięte pod uwagę faktyczne warunki rynkowe, w praktyce zależy on od arbitralnej decyzji największych banków. To z kolei prowadzić może do nadużyć, niekorzystnych z perspektywy klienta. Aby uchronić się przed nieuczciwą praktyką banków i niezgodnymi z prawem zapisami umownymi, można podjąć kroki prawne. Jeśli uważasz, że Twoja umowa zawiera niedozwolone postanowienia, żądasz unieważnienia WIBOR-u i mieszkasz w Opolu, możesz skorzystać z usług Kancelarii Feniks.

Czym jest WIBOR?

WIBOR jest współczynnikiem, który powinien wyrażać wysokość oprocentowania transakcji międzybankowych. W zamierzeniu ma on odzwierciedlać koszty ponoszone przez banki w związku z możliwością składania u siebie depozytów. Wysokość WIBOR-u jest ustalana podczas tzw. fixingu. Biorą w nim udział te instytucje, które otrzymały zaproszenie od spółki GPW Benchmark S.A., czyli największe banki w Polsce.

Unieważnienie WIBOR w Opolu – skutki zastosowania współczynnika w umowie

Wskaźnik WIBOR powinien odzwierciedlać faktyczne koszty transakcji międzybankowych. Dlaczego tak nie jest? W praktyce banki składają u siebie depozyty bardzo rzadko, stąd wysokość współczynnika zależy od kosztów jedynie deklarowanych. Takie rozwiązanie prowadzić może do nadużyć – podmioty uczestniczące w fixingu uwzględniają przede wszystkim swoje interesy finansowe. W takim ujęciu „ofiarą” WIBOR-u stają się konsumenci. Im wyższy współczynnik, tym wyższa okazuje się bowiem rata kredytowa. W skrajnych przypadkach klient banku jest zmuszony zapłacić dwukrotność pierwotnie ustalonej kwoty.

Pozew o WIBOR w Opolu – czego może dotyczyć?

Dążąc do unieważnienia WIBOR-u, klienci z Opola mają do dyspozycji kilka rozwiązań prawnych. Pozew skierowany do sądu może zawierać następujące żądania:

  • ustalenia stałego oprocentowania z WIBOR-em w wysokości z dnia zawarcia umowy,
  • unieważnienia całej umowy kredytowej,
  • usunięcia z umowy zapisów dotyczących WIBOR-u.

Osoby chcące złożyć pozew o WIBOR w Opolu mogą skorzystać z usług Kancelarii Feniks. Udzielając konsultacji, bierzemy pod uwagę określoną sytuację finansową i szczegóły umowy, jaka zawarta została z bankiem. O konsekwencjach każdego z nich opowiemy Ci w trakcie bezpłatnej konsultacji. Aby się na nią zapisać, można skorzystać z udostępnionego na naszej stronie internetowej formularza kontaktowego.

Konsultacja

Wypełnij formularz, a my się z Tobą skontaktujemy