Sankcja kredytu darmowego

Sankcja Kredytu Darmowego – Pozbądź się prowizji i odsetek od swojego kredytu!

Jeżeli masz kredyt konsumencki, sprawdź go pod kątem zastosowania sankcji kredytu darmowego. Pozbądź się prowizji i odsetek i spłać sam pożyczony kapitał.

Czym jest sankcja kredytu darmowego i kto może z niej skorzystać?
Jeżeli bank albo inna instytucja pożyczkowa, nie dostosuje się do ustawy o kredycie konsumenckim naruszając jej zapisy, kredytobiorcy przysługuje możliwość skorzystania 

z instytucji sankcji kredytu darmowego. Bez względu na to czy był to kredyt konsumencki z banku, czy pożyczka z firmy pożyczkowej umowa która została zawarta pomiędzy konsumentem a instytucją finansową musi spełniać ściśle określone wymogi, które narzucone są przez ustawę. Niedopełnienie tych formalności np. kiedy umowa zawiera błędy, skutkuje możliwością anulowania takiego kredytu, pożyczki, chwilówki – a dokładnie wszystkich odsetek czy prowizji. Sankcja kredytu darmowego ma na celu pozbawienie kredytotawcy czy pożyczkodawcy przychodów z takiego kredytu, jeżeli umowa jest wadliwa. Prawo stoi po stronie konsumenta i w tym wypadku kredytobiorca spłaca sam kapitał.

Jakie kredyty mają zastosowanie do sankcji kredytu darmowego?
Sankcję kredytu darmowego zastosować możemy jedynie do kredytu konsumenckiego. Jest to zobowiązanie którego wartość nie przekracza 255.550 zł, lub równowartość w obcej walucie. Pod pojęciem kredytu konsumenckiego należy rozumieć: umowę o kredyt, umowę o pożyczkę czy umowę sprzedaży z odroczonym terminem płatności (regulacje prawne: art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe, art. 720 § 1 Kodeksu cywilnego, art. 535 Kodeksu cywilnego).

Które kredyty są wyłączone spod możliwości zastosowania sankcji kredytu darmowego?
Kredyty hipoteczne, oraz wszystkie inne kredyty które zostały wymienione w art. 4 ust. 1 Ustawy o kredycie konsumenckim – przykładowo kredyt z odwróconą hipoteką.

Co ma na celu sankcja kredytu darmowego?
Jej głównym celem jest ochrona konsumentów przed nieuczciwymi praktykami banków i firm pożyczkowych. Dzięki niej konsument zyskuje bardzo wysoką pozycję w nierównym stosunku z instytucją finansową. Niestety większość konsumentów nie zdaje sobie sprawy z tego jak wielką mają moc dzięki tej instytucji prawnej, która daje im możliwość obrony przed „silniejszym”. Nie ma znaczenia, czy instytucja finansowa dopuściła się lekkiego uchybienia, zaniedbania małej wagi, czy jest to niewielki zakres który negatywnie wpłynął 

na konsumenta. Sankcja będzie miała zastosowanie zarówno do umyślnego działania kredytodawcy jak i do braku należytej staranności.
Zakres sankcji kredytu darmowego – co możesz zyskać?
Tak jak już wspominaliśmy sankcja kredytu darmowego co do zasady ma na celu pozbawienie kredytodawcy przychodu z tego kredytu/pożyczki. Kredytobiorca dzięki temu ma możliwość spłaty tylko i wyłącznie samego kapitału, a wszystkie spłacone do jej pory prowizje, opłaty, odsetki należne kredytodawcy zostaną mu zwrócone. Wyłączeniu podlegają tu tylko opłaty względem osób trzecich, jeżeli takie były.

Przykład: wziąłeś/-ęłaś pożyczkę w wysokości 30.000 zł i oddajesz tylko 30.000 zł a nie 50.000-70.000 zł.

Prawdopodobnie Twój kredyt należy do 90% kredytów, które mają wadliwie skonstruowaną umowę i zawierają klauzule niedozwolone.
Dzięki temu możemy podważyć tę umowę i całkowicie anulować wszystkie dodatkowe koszty jak oprocentowanie czy prowizje.

Jaką będziesz miał korzyść jeżeli umowa pożyczki/kredytu zawiera klauzule niedozwolone?
✓ Każda jedna złotówka która potrącona została np. na odsetki zostanie Tobie zwrócona!
✓ Jeżeli kwota wpłacona do banku jest już wyższa od kwoty którą pożyczyłeś, bank będzie musiał zwrócić Ci tę różnicę!
✓ Rata może spać Ci nawet o 50-60% czyli płacąc ratę teraz na poziomie 500 zł może ona spaść nawet do 200 zł…
✓ Możesz kompletnie pozbyć się już kredytu jeżeli suma wpłat jest ponad pożyczony kapitał.

Jeżeli chcesz sprawdzić czy Twoja umowa kredytowa należy do większości umów, co do których można zastosować instytucję sankcji kredytu darmowego – wypełnij formularz a my bezpłatnie przeanalizujemy Twój kredyt.

Konsultacja

Wypełnij formularz, a my się z Tobą skontaktujemy