Upadłość konsumencka

Jeżeli nie radzisz sobie ze spłatą zobowiązań to istnieją narzędzia, które pozwolą Ci zabezpieczyć swoje finanse.

Upadłość konsumencka to specjalne narzędzie skierowane do osób prywatnych, które nie radzą sobie ze spłatą różnego rodzaju zobowiązań. Abyś mógł ogłosić upadłość konsumencką, stan, w którym nie możesz opłacać swoich wierzycieli, musi utrzymywać się co najmniej 3 miesiące.

Proces ogłoszenia upadłości konsumenckiej ma na celu przede wszystkim zaspokojenie wierzycieli, oddłużenie Ciebie poprzez umorzenie części lub całości długów, a przede wszystkim powrót do upragnionej „normalności”.

Mamy bardzo wysoką skuteczność (ok. 99%), co potwierdzają nasi zadowoleni klienci. Nie może z niego skorzystać przedsiębiorca, niezależnie od przyjętej formy prowadzenia działalności. Postępowanie upadłościowe dla konsumentów nie tylko przyczynia się do oddłużenia osoby (warto pamiętać, że przynajmniej niektóre długi mogą zostać umorzone), ale doprowadza ponadto do zaspokojenia wierzycieli. Jest zatem korzystne z perspektywy obydwu stron stosunku zobowiązaniowego. Nad realizacją wskazanych celów postępowania – oddłużenia dłużnika i spłaty wierzycieli – czuwa syndyk. Postępowanie w sprawie upadłości konsumenckiej generuje znacznie mniejsze koszty niż zwykłe postępowanie upadłościowe.

Kiedy można ogłosić upadłość konsumencką

Aby móc ogłosić upadłość konsumencką, stan niewypłacalności musi utrzymywać się co najmniej 3 miesiące. Oznacza to, że przez ten okres Twoje miesięczne wynagrodzenie powinno utrzymywać się na poziomie, który nie pozwala Ci pokryć jednocześnie wydatków związanych z utrzymaniem i spłatą długów. Co ważne, z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej dłużnik może skorzystać nawet wtedy, gdy doprowadził do zadłużenia umyślnie lub wskutek rażącego zaniedbania. Konsekwencją działań noszących takie znamiona jest wydłużenie planu spłaty wierzycieli, nie zaś oddalenie wniosku o upadłość. Jeśli zatem zaciągałeś kolejne długi, wiedząc o tym, że nie masz środków, aby je spłacić, nadal możesz ubiegać się o upadłość. Warto jednak pamiętać, że jeśli Twoja sprawa jest zbyt skomplikowana, np. ze względu na dużą liczbę wierzycieli czy wielkość majątku, sąd może postanowić, że będzie ona prowadzona nie w trybie uproszczonym – przewidzianym dla konsumentów – lecz zwykłym. Postępowanie ulegnie wtedy wydłużeniu i będzie nieco bardziej kosztowne.

Upadłość konsumencka – wniosek rozpoczynający postępowanie

To, czy sąd przystanie na propozycję dłużnika, zależy w dużej mierze od treści wniosku o upadłość konsumencką – jego złożenie inicjuje postępowanie. Powinien on zawierać m.in.:

 • wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników (w tym informacje na temat posiadanych środków pieniężnych),
 • listę wierzycieli wraz z informacjami na temat zobowiązań dłużnika,
 • uzasadnienie wniosku,
 • dowody potwierdzające okoliczności wskazane w uzasadnieniu.

Odpowiednie przygotowanie wniosku jest kluczowe, niestety często przysparza trudności osobom niemającym w tym zakresie doświadczenia. Pomocne może okazać się zatem wsparcie prawnika. W naszej kancelarii wiemy, jak napisać wniosek o upadłość konsumencką, aby nie zawierał on błędów formalnych i zarazem został w adekwatny sposób uzasadniony.

​ Etapy upadłości konsumenckiej – jakie trudności może napotkać dłużnik?

Należy pamiętać, że postępowanie upadłościowe jest wieloetapowym procesem. Złożenie wniosku nie jest zatem jedynym zadaniem osoby zamierzającej ogłosić upadłość. Jakie są poszczególne etapy upadłości konsumenckiej? Jeśli sąd zaakceptuje propozycję dłużnika, wyznaczy syndyka, który będzie odpowiedzialny za przygotowanie planu spłaty wierzycieli. Współpraca z syndykiem wymaga odpowiedniego przygotowania. Osobom, które nie są zaznajomione z prawem i praktycznymi aspektami postępowania, trudności może ponadto przysporzyć opracowanie kolejnych wniosków oraz terminowa realizacja obowiązków określonych w prawie. Warto też pamiętać o konieczności udziału w ewentualnych rozprawach – w tym przypadku pomoc prawnika może okazać się przydatna. Nie każdy dłużnik dysponuje bowiem wiedzą potrzebną do swobodnego reprezentowania swoich interesów przed sądem.

​ Prawnik w postępowaniu o upadłość konsumencką

Jako prawnicy specjalizujący się w postępowaniach dotyczących upadłości konsumenckiej w Poznaniu znamy specyfikę problemów, jakie możesz napotkać, dążąc do pełnego oddłużenia. Pomoc prawna, z której możesz skorzystać, to szansa na wyeliminowanie większości z nich. Obsługa obejmuje wszystkie etapy postępowania w sprawie upadłości konsumenckiej. Działając w Twoim imieniu, zajmiemy się w szczególności:

  • opracowaniem wniosku z uwzględnieniem praktyki orzeczniczej sądów,
  • doradztwem w zakresie współpracy z syndykiem i kontrolą jego działań,
  • przygotowaniem wniosków w toku postępowania (np. wniosku o umorzenie zobowiązań czy wniosku o ustalenie planu spłaty wierzycieli),
  • zabezpieczeniem Twoich interesów w trakcie rozpraw przed sądem.

W naszej kancelarii można skorzystać z pomocy prawnika w zakresie postępowania o upadłość konsumencką.

Sprawdź nasze usługi postępowania w upadłości gospodarczej w: Toruniu, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie, Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Kielcach.

Jeśli nie znalazłeś swojej miejscowości na liście, skontaktuj się z nami – działamy na terenie całej Polski!

Konsultacja

Wypełnij formularz, a my się z Tobą skontaktujemy