WIBOR

Nie zgadzasz się z drastycznym wzrostem swojej raty za dom czy mieszkanie? Dowiedz się co możesz zrobić w tej sytuacji.

Bank, który udziela Ci kredytu, zamierza osiągnąć zysk – bez niego nie mógłby prowadzić swojej działalności. Aby sprawić, że umowa kredytu będzie dla niego korzystna, stosuje zatem różne rozwiązania prawne. Jednym z nich jest współczynnik WIBOR, który zmienia się w okresie kredytowania i w znaczący sposób wpływa na wysokość raty. Niestety praktyka banku w zakresie określenia jego poziomu nie musi być dla Ciebie korzystna. Co więcej, w wielu przypadkach okazuje się, że narusza ona przepisy prawa i stanowi niedozwoloną klauzulę umowną. Co to oznacza? Jeżeli nie zgadzasz się z drastycznym wzrostem swojej raty za dom czy mieszkanie, możesz podjąć kroki prawne i domagać się interwencji sądu.

WIBOR – co to jest i dlaczego jest ważny?

Aby odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy WIBOR, warto zacząć od spostrzeżenia, że banki występują w obrocie prawnym nie tylko w charakterze podmiotów udzielających pożyczek osobom fizycznym – z tą rolą zwykle kojarzymy ich działalność – ale także podmiotów dokonujących transakcji między sobą. Innymi słowy, banki mogą (choć nieczęsto czynią z tej możliwości użytek) wzajemnie pożyczać sobie pieniądze, a także składać u siebie depozyty. Jak w takim ujęciu określić WIBOR? Najprościej rzecz ujmując, WIBOR jest współczynnikiem ustalanym w związku z transakcjami międzybankowymi, który wyraża wysokość oprocentowania, na jaką banki umawiają się, aby udzielać sobie wzajemnie pożyczek. Dlaczego jest ważny? Współczynnik WIBOR jest bowiem podstawą oprocentowania kredytów i pożyczek oferowanych przez banki dla „zwykłych” klientów.

 

Czym różni się marża od współczynnika WIBOR?

Klienci, którzy zastanawiają się nad wysokością kosztów kredytu, mają niekiedy trudność z odróżnieniem dwóch pojęć: zdefiniowanego wyżej współczynnika WIBOR oraz marży. Marżę określić można jako zysk, który bank osiąga, udzielając kredytu. Czym różni się od WIBOR-u? Po pierwsze przyjmuje stałą wartość, tzn. nie ulega zmianie w okresie kredytowania pod warunkiem terminowej spłaty. Po drugie jest negocjowalna – kredytobiorca ustala wysokość marży z bankiem, a następnie zamieszcza postanowienia jej dotyczące w umowie. Marża wraz z WIBOR-em stanowią elementy oprocentowania kredytu.

 

W jaki sposób wyznaczany jest wskaźnik WIBOR?

Sposób ustalania współczynnika WIBOR określa Regulamin fixingu stawek referencyjnych WIBID i WIBOR. Współczynnik jest ustalany wyłącznie przez te banki, które otrzymały od prywatnej spółki GPW Benchmark S.A. zaproszenie do bycia uczestnikiem fixingu. Zaproszeni, czyli największe polskie banki, każdego dnia roboczego do godz. 11.00 podają spółce GPW Benchmark S.A. stawki oprocentowania, po jakich decydują się pozyskać środki finansowe od innego banku – uczestnika fixingu. WIBOR określa się jako średnią arytmetyczną deklarowanych przez podmioty wielkości oprocentowania z pominięciem wartości skrajnych. Wartości tych nie odrzuca się, jeśli złożono 7 lub mniej deklaracji.

 

Dlaczego wskaźnik WIBOR jest wadliwy?

Wskaźnik WIBOR powinien odzwierciedlać realne koszty, jakie ponosi bank w związku z koniecznością utrzymania depozytów czy pożyczenia pieniędzy. Nie powinien jednakże być ustalany na takim poziomie, by umożliwić bankowi osiągnięcie zysków. Wskazany powyżej sposób określania współczynnika budzi poważne zastrzeżenia. Dlaczego? Powodów jest kilka.

  • Banki bardzo rzadko przyjmują od siebie depozyty, stąd WIBOR w praktyce ustala się na podstawie deklaracji, nie zaś faktycznych transakcji.
  • WIBOR określają podmioty prywatne (największe banki w Polsce), co może prowadzić do nadużyć – priorytetem banku nie jest dobro klienta, lecz osiągnięcie zysku.
  • Banki są związane ustalonym współczynnikiem przez bardzo krótki okres, po jego upływie mogą przyjmować depozyty na dowolnie określonych warunkach.
  • W konsekwencji zastosowania współczynnika WIBOR do określenia oprocentowania bank arbitralnie wyznacza wysokość swojego wynagrodzenia za korzystanie z pożyczonych pieniędzy, negatywnie oddziałując w ten sposób na pozycję klienta-kredytobiorcy.

Co można zrobić z WIBOREM?

W przypadku sporu z bankiem o WIBOR w zakresie zasadności współczynnika masz do dyspozycji kilka rozwiązań. Pozew o WIBOR może zawierać żądanie:

  • ustalenia stałego oprocentowania, uwzględniającego WIBOR z dnia zawarcia umowy – jak wskazaliśmy, współczynnik WIBOR nie jest stały; aby uniknąć zmian, skutkujących podwyższeniem rat kredytowych, dobrym rozwiązaniem – korzystnym z perspektywy klienta banku – okazuje się niekiedy ustalenie stałego oprocentowania;
  • usunięcia WIBOR z umowy kredytowej –  jeśli sąd uzna, że WIBOR został określony w niepoprawny sposób, może jednocześnie orzec, że dotyczące go postanowienia umowne są nieważne. W konsekwencji z tym zasadne jest ustalenie nieistnienia postanowień dotyczących części oprocentowania opartego na WIBOR i pozostawienie w umowie wyłącznie kosztów banku w postaci marży.
  • unieważnienie umowy kredytowej – sąd stwierdza, że zachodzą przesłanki do „anulowania” stosunku prawnego wynikającego z umowy; w takiej sytuacji kredytobiorca może zostać zobowiązany do zwrócenia pobranych środków, co w wielu sytuacjach okazuje się niekorzystne.

To, jakie rozwiązanie może okazać się dla Ciebie najkorzystniejsze, określimy w trakcie wstępnej, bezpłatnej konsultacji. Aby się na nią zapisać, możesz skorzystać z udostępnionego na naszej stronie formularza kontaktowego. W ramach obsługi prawnej sporządzimy dla Ciebie pozew o WIBOR, a także będziemy reprezentować Twoje interesy w trakcie ewentualnego postępowania sądowego, dążąc do wyeliminowania negatywnych konsekwencji zapisów umownych.

Sprawdź nasze usługi WIBOR w Krakowie, Lublinie, Bydgoszczy, Gorzowie Wielkopolskim, Łodzi, Opolu, Toruniu, Zielonej Górze, Olsztynie, Warszawie, Katowicach, Kielcach, Gdańsku

Konsultacja

Wypełnij formularz, a my się z Tobą skontaktujemy