​Zielona Góra WIBOR

Klient w relacjach z bankiem jest niewątpliwie stroną słabszą. Aby otrzymać kredyt, musi zaakceptować wiele spośród zaproponowanych mu warunków. Nie oznacza to jednak, że bank może w całkowicie dowolny sposób ukształtować stosunek prawny, jaki łączy go z klientem. Ograniczają go w szczególności przepisy prawa, które zabraniają umieszczać w umowie postanowień rażąco naruszających interesy konsumenckie. Pytania o zgodność z prawem generują zwłaszcza zapisy dotyczące współczynnika WIBOR. Na ich podstawie dochodzi czasem do znacznego wzrostu kosztów kredytu. W naszej kancelarii specjalizujemy się w sprawach takich, jak np. unieważnienie WIBOR-u, a Zielona Góra jest jednym z miast, w których świadczymy usługi w formie zdalnej.

Jak przebiega proces ustalania wskaźnika WIBOR?

Wartość WIBOR-u określa się w trakcie procedury zwanej fixingiem. Jej uczestnikami są podmioty zaproszone przez spółkę GPW Benchmark S.A., czyli największe polskie banki. Zaproszeni każdego dnia o godzinie 11.00 wskazują stopy procentowe, po jakich zgadzają się składać u siebie depozyty. Dwie skrajne wartości są odrzucane, a na podstawie pozostałych obliczona zostaje średnia arytmetyczna – jej wynik jest przyjętą wartością współczynnika.

Unieważnienie WIBOR-u w Zielonej Górze – o czym powinien pamiętać klient?

Oprocentowanie wielu polskich kredytów składa się z dwóch elementów: marży oraz WIBOR-u. Ewentualne zmiany drugiego z nich oddziałują na ponoszone przez kredytobiorcę koszty. Ujmując rzecz prosto, wraz ze wzrostem WIBOR-u dochodzi do wzrostu oprocentowania raty kredytowej. W wyniku umieszczenia w umowie postanowień dotyczących współczynnika zdarza się niekiedy, że konsument jest zobowiązany zapłacić dwukrotność kwoty, jaką ustalono pierwotnie.

Pozew o WIBOR w Zielonej Górze – co może zawierać?

Pozew o WIBOR w Zielonej Górze umożliwi Ci domagać się:

  • anulowania mechanizmu zmiany oprocentowania przy użyciu współczynnika WIBOR i ustalenia stałego oprocentowania kredytu z dnia zawarcia umowy,
  • usunięcia z umowy kredytowej wszystkich postanowień dotyczących WIBOR-u,
  • unieważnienia umowy kredytowej.

Aby poznać konsekwencje poszczególnych żądań i świadomie wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie prawne, możesz umówić się na wstępną, bezpłatną konsultację z prawnikiem za pomocą formularza kontaktowego. W trakcie spotkania scharakteryzujemy instrumenty prawne, z których możesz skorzystać i omówimy warunki współpracy.

Konsultacja

Wypełnij formularz, a my się z Tobą skontaktujemy