Toruń WIBOR

Zawierając umowę kredytową z bankiem, konsument przystaje zwykle na zaproponowane przez instytucję finansową warunki. Czasem zdarza się jednak, że niektóre spośród postanowień umownych rażąco naruszają jego interesy, stąd istnieje podstawa do ich unieważnienia. O jakie ustalenia chodzi? Wątpliwości budzą zwłaszcza zapisy dotyczące współczynnika WIBOR, na podstawie których dochodzi niekiedy do znacznego wzrostu oprocentowania kredytu. Aby do niego nie dopuścić, konsument może przedsięwziąć kroki prawne i zainicjować postępowanie sądowe między innymi w Toruniu. W naszej kancelarii specjalizujemy się w sprawach dotyczących unieważnienia WIBOR-u.

Jak ustala się WIBOR?

Wartość WIBOR-u ustala się w procedurze zwanej fixingiem. Biorą w niej udział instytucje zaproszone przez spółkę GPW Benchmark S.A. Podmioty te – największe banki w Polsce – każdego dnia o godzinie 11.00 określają stopy procentowe, po jakich zgadzają się składać u siebie nawzajem depozyty. Dwie skrajne z proponowanych wartości zostają odrzucone, a na podstawie pozostałych oblicza się średnią arytmetyczną.

Unieważnienie WIBOR-u – dlaczego wskaźnik jest istotny?

Oprocentowanie kredytu składa się z dwóch elementów: marży oraz WIBOR-u. Z tego względu ewentualne zmiany w zakresie omawianego współczynnika mają wpływ na ponoszone przez kredytobiorcę koszty. Jeśli rośnie WIBOR, zwiększy się też oprocentowanie raty kredytu. Czasem zdarza się, że z uwagi na wskaźnik, konsument jest zobowiązany zapłacić dwukrotność pierwotnie ustalonej kwoty.

Pozew o WIBOR – wątpliwości prawnika

Współczynnik WIBOR budzi wątpliwości z kilku powodów. Przede wszystkim, najczęściej nie ustala się go na podstawie faktycznych transakcji – banki jedynie deklarują wartości, ponieważ rzadko składają u siebie nawzajem depozyty. Co więcej, skoro wartość WIBOR-u nie jest określana przez niezależny podmiot, zastosowanie wskaźnika wiąże się z ryzykiem nadużyć.

Pozew o WIBOR w Toruniu – co możesz zrobić?

W pozwie o WIBOR można zastosować jedno spośród kilku rozwiązań prawnych. Konsument jest uprawiony żądać:

  • zlikwidowania mechanizmu zmiany oprocentowania przy użyciu współczynnika WIBOR i ustalenia stałego oprocentowania z dnia zawarcia umowy,
  • usunięcia z umowy kredytowej wszystkich postanowień o wskaźniku,
  • unieważnienia WIBOR-u i całej umowy kredytowej.

Aby poznać konsekwencje wszystkich możliwych rozwiązań i świadomie wybrać jedno z nich, możesz umówić się na wstępną, bezpłatną konsultację za pomocą formularza kontaktowego. Planujesz złożyć pozew o WIBOR? W trakcie spotkania dopasujemy narzędzia prawne do Twojej sytuacji i omówimy warunki współpracy. Zapewniamy pomoc prawną mieszkańcom Torunia i nie tylko.

Konsultacja

Wypełnij formularz, a my się z Tobą skontaktujemy