Upadłość konsumencka Kraków

Wymienić można wiele różnych przyczyn zadłużenia. Część z nich, np. choroba czy utrata pracy, nie zależy często od działania dłużnika. Zdarza się jednak, że to właśnie on doprowadza do sytuacji, w której nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań. Niezależnie od powodów trudności finansowych konsument może skorzystać ze specjalnej procedury prawnej – upadłości konsumenckiej. Dzięki niej może udać się nie tylko uchronić zadłużonego przed utratą majątku, ale również doprowadzić do przynajmniej częściowej spłaty wierzycieli. Świadczymy pomoc prawną w zakresie upadłości konsumenckiej. Z usług naszej kancelarii mogą skorzystać mieszkańcy Krakowa. Obsługa obejmuje każdy etap postępowania, a jej podstawą jest współpraca w trybie zdalnym.

Upadłość konsumencka – e-porady w Krakowie

Działalność naszej kancelarii obejmuje teren całej Polski. Nie współpracujemy wyłącznie w ramach obsługi stacjonarnej, z której można skorzystać osobiście w Poznaniu, gdzie znajduje się prowadzone przez nas biuro. Oprócz tego świadczymy pomoc zdalną w postaci e-porad, z których możesz korzystać w każdym miejscu Polski, np. w Krakowie. Podstawą współpracy z kancelarią możemy uczynić wideorozmowy, a także kontakt mailowy i telefoniczny.

Upadłość konsumencka w Krakowie – kiedy jest możliwa?

Upadłość konsumencka jest rozwiązaniem prawnym przeznaczonym dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Aby ją ogłosić, konsument powinien pozostawać w stanie niewypłacalności przez co najmniej trzy miesiące. Oznacza to, że przez ten okres nie dysponuje środkami wystarczającymi na utrzymanie i jednoczesną spłatę wierzycieli. Warto podkreślić, że postępowanie może w tym wypadku zainicjować również ta osoba, która doprowadziła do zadłużenia umyślnie bądź wskutek rażącego zaniedbania. Jeśli więc np. zaciągałeś długi, wiedząc o tym, że niemożliwa jest ich spłata, nadal możesz starać się o upadłość. Warto jednak pamiętać, że jeśli Twoja sytuacja odznacza się dużym skomplikowaniem, np. z uwagi na wielkość Twojego majątku, sąd może postanowić, że będzie ona prowadzona nie w trybie przewidzianym dla konsumentów, lecz w toku zwykłego postępowania – droższego i bardziej czasochłonnego.

Trudności, które mogą pojawić się w toku postępowania

Problemy, które niekiedy napotyka konsument, biorą się przede wszystkim z nieznajomości przepisów oraz aspektów praktycznych postępowania. Należy pamiętać, że upadłość jest złożonym procesem. Na każdym jego etapie na konsumencie spoczywają inne obowiązki. Przykładowo, na początku powinien przygotować i odpowiednio uzasadnić wniosek o upadłość. Natomiast, gdy wniosek zostanie zaakceptowany przez sąd, ma on za zadanie współpracować z wyznaczonym syndykiem. Sukces postępowania upadłościowego zależy w dużej mierze od aktywności konsumenta – to właśnie z tego względu w praktyce przydatna może okazać się pomoc prawnika, który przejmie część jego obowiązków i będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem upadłości.

Upadłość konsumencka – pomoc prawna w Krakowie

Jako prawnicy specjalizujący się w zagadnieniu upadłości konsumenckiej umożliwiamy w Krakowie obsługę prawną obejmująca każdy etap postępowania. W zakres podejmowanych działań wchodzi:

  • przygotowanie wniosku o upadłość konsumencką z uwzględnieniem praktyki orzeczniczej sądów w Krakowie,
  • monitorowanie przebiegu współpracy z syndykiem i kontrola podejmowanych przez niego działań,
  • przygotowanie wniosków w toku postępowania,
  • reprezentacja interesów klienta w trakcie rozprawy.

Aby dowiedzieć się więcej o ewentualnych rozwiązaniach, możesz umówić się na bezpłatną konsultację. W tym celu można skorzystać z dostępnego na naszej stronie formularza kontaktowego.

Konsultacja

Wypełnij formularz, a my się z Tobą skontaktujemy