Gdańsk WIBOR

Oprocentowanie kredytu składa się z dwóch elementów: marży oraz WIBOR-u. Podczas gdy pierwszy element jest na ogół stały, drugi podlega okresowym zmianom, a jego wzrost sprawia, że koszty ponoszone przez kredytobiorcę rosną – niekiedy znacząco pogarszając jego sytuację finansową. W naszej kancelarii zajmujemy się sprawami o unieważnienie WIBOR-u. Jeśli podejrzewasz, że zawarte w Twojej umowie kredytowej postanowienia umowne naruszają Twoje interesy, możesz podjąć z nami współpracę w tym zakresie. Jesteśmy w stanie przygotować dla Ciebie pozew o WIBOR w Gdańsku i reprezentować Cię w toczącym się postępowaniu sądowym.

Unieważnienie WIBOR-u w Gdańsku – porady prawne na odległość

Nasza działalność obejmuje teren całej Polski. Biuro, w którym stacjonarnie pracujemy nad sprawami klientów, znajduje się w Poznaniu. Jeśli mieszkasz w innym mieście, nadal możesz skorzystać z oferowanych przez nas usług – w trybie zdalnym. Pomoc prawna na odległość przybiera formę wideorozmów, korespondencji mailowej i rozmów telefonicznych.

Czym jest współczynnik WIBOR?

WIBOR wyraża stopę procentową, po jakiej banki są skłonne składać u siebie nawzajem depozyty. Jego wartość określa się w procedurze zwanej fixingiem – do uczestnictwa w niej zostają zaproszone największe polskie banki. Umowa z bankiem, która zawiera zapisy dotyczące WIBOR-u, uzależnia wysokość oprocentowania od wartości współczynnika. Po upływie określonego czasu, np. 3 miesięcy, oprocentowanie podlega aktualizacji.

​ Jakie kontrowersje wiążą się z WIBOR-em?

Wątpliwości klientów w zakresie legalności postanowień o współczynniku WIBOR pojawiają się przede wszystkim ze względu na to, że w praktyce banki rzadko składają u siebie depozyty. Innymi słowy, wartość WIBOR-u zostaje określona na podstawie kosztów przez banki deklarowanych, nie zaś takich, które mają miejsce rzeczywiście. Oprócz tego za kontrowersyjny uważa się fakt, że uczestnikami fixingu – podmiotami decydującymi o wartości WIBOR-u – są instytucje, które mogą czerpać korzyści finansowe z jego podwyższenia.

​ Jakie żądania może zawierać pozew o WIBOR w Gdańsku?

W pozwie składanym z zamiarem unieważnienia WIBOR-u w Gdańsku możesz domagać się:

  • usunięcia z umowy mechanizmu zmiany oprocentowania przy użyciu współczynnika WIBOR i ustalenia stałego oprocentowania z dnia jej zawarcia,
  • anulowania wszystkich zapisów dotyczących WIBOR-u,
  • unieważnienia całej umowy kredytowej – nie tylko postanowień dotyczących WIBOR-u.


Aby poznać ewentualne skutki poszczególnych rozwiązań i świadomie wybrać jedno z nich, możesz umówić się na bezpłatną konsultację z prawnikiem, korzystając z pomocą formularza kontaktowego. W trakcie rozmowy scharakteryzujemy instrumenty prawne, które masz do dyspozycji i omówimy warunki przyszłej współpracy.

Konsultacja

Wypełnij formularz, a my się z Tobą skontaktujemy