Upadłość konsumencka Białystok

Długi często postrzegane są jako sytuacja bez wyjścia, zwłaszcza jeśli brakuje środków niezbędnych do pokrycia bieżących wydatków i jednoczesnej spłaty wierzycieli. Chcąc chronić osoby, które utraciły płynność finansową, prawodawca przygotował specjalne rozwiązanie – upadłość konsumencką. Klienci z Białegostoku mogą skorzystać z pomocy prawnej w zakresie postępowania upadłościowego, obejmującej każdy jego etap – począwszy od przygotowania wstępnego wniosku, a skończywszy na ustaleniu planu spłaty lub umorzeniu długów.

Upadłość konsumencka w Białymstoku – kto może skorzystać z tego rozwiązania?

Do skorzystania z upadłości konsumenckiej uprawnieni są wyłącznie konsumenci, czyli osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. Oznacza to, że przedsiębiorca może zainicjować postępowanie dopiero wówczas, gdy zlikwiduje działalność. Oprócz tego prawodawca uzależnia możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej od występowania po stronie wnioskującego trudnej sytuacji materialnej. Ujmując rzecz ściślej, powinien on przez trzy miesiące pozostawać w stanie niewypłacalności. Warto pamiętać, że w niektórych przypadkach – gdy dana sprawa cechuje się dużym skomplikowaniem (może to wynikać np. z wielości wierzycieli bądź rozmiarów majątku) – sąd postanawia o prowadzeniu upadłości w trybie zwykłym. Wnioskujący jest wówczas narażony na większe koszty, a postępowanie ulega wydłużeniu.

Na czym polega współpraca z naszą kancelarią?

W zakresie upadłości konsumenckiej nasza kancelaria oferuje klientom z Białegostoku pomoc obejmującą:

  • obronę przed egzekucją komorniczą,
  • przygotowanie wniosku o upadłość,
  • współpracę z syndykiem,
  • kontrolę postępowania,<
  • sporządzenie wniosków niezbędnych na poszczególnych etapach postępowania,

  • reprezentację w trakcie rozpraw.

Upadłość konsumencka w Białymstoku – jak rozpocząć współpracę?

Więcej o warunkach współpracy i proponowanych rozwiązaniach prawnych możesz dowiedzieć się podczas bezpłatnej konsultacji. W celu umówienia się na spotkanie możesz skorzystać z udostępnionego na naszej stronie formularza. Pozwala on krótko scharakteryzować napotkane problemy i przedstawić oczekiwania związane z ich rozwiązaniem.

Konsultacja

Wypełnij formularz, a my się z Tobą skontaktujemy