Lublin WIBOR

Nie zawsze umowa kredytowa jest korzystna z perspektywy konsumenta. Niekiedy zdarza się, że zawiera ona postanowienia niedozwolone, rażąco naruszające jego interesy. O jakie zapisy chodzi? Wątpliwości w zakresie zgodności z prawem budzą zwłaszcza adnotacje dotyczące współczynnika WIBOR, który powinien odzwierciedlać faktyczne koszty banków, w praktyce zależy jednak od ich arbitralnej decyzji. Na podstawie postanowień dotyczących WIBOR-u może dojść do znacznego wzrostu oprocentowania rat kredytowych – wzrostu nieuzasadnionego z perspektywy ekonomicznej. Jeśli uważasz, że Twoja umowa z bankiem narusza przepisy dotyczące konsumentów, możesz podjąć kroki prawne. W naszej kancelarii świadczymy pomoc prawną w zakresie unieważnienia WIBOR-u dla klientów z Lublina.

Jak ustala się WIBOR?

WIBOR określa się podczas tzw. fixingu, czyli procesu, w którym uczestniczą podmioty zaproszone przez spółkę GPW Benchmark S.A. Podmioty te, czyli największe banki w Polsce, codziennie o godzinie 11.00 wskazują oprocentowanie, po jakim zgadzają się składać u siebie nawzajem depozyty. Spośród zadeklarowanych wartości odrzuca się dwie skrajne: najmniejszą i największą, a następnie z pozostałych wyciąga się średnią arytmetyczną. WIBOR powinien odzwierciedlać faktyczne koszty, jakie poszczególne podmioty ponoszą w związku z transakcjami międzybankowymi.

Dlaczego wskaźnik budzi kontrowersje?

Współczynnik WIBOR uznaje się za kontrowersyjny z kilku powodów. Po pierwsze, w praktyce nie ustala się go na ogół na podstawie faktycznych transakcji międzybankowych – podmioty jedynie deklarują wartości, ponieważ tego rodzaju transakcje występują rzadko. Po drugie, WIBOR wiąże się z ryzykiem nadużyć ze strony banków – jego wartość nie jest bowiem ustalana przez niezależny, „obiektywny” podmiot. Po trzecie, banki nie podlegają kontroli, która zmierzałaby do ustalenia, czy faktycznie stosują się do podanych wartości.

Wpływ WIBOR-u na Twój kredyt

WIBOR oddziałuje na wysokość oprocentowania rat kredytowych konsumenta. Gdy współczynnik rośnie, wzrastają też wydatki, jakie musi ponieść klient banku w związku z koniecznością spłaty. W niektórych przypadkach zdarza się, że z uwagi na uwzględnienie WIBOR-u w umowie kredytowej, konsument ma obowiązek zapłacić dwukrotność pierwotnie ustalonej kwoty.

Pozew o WIBOR w Lublinie – jakie są rozwiązania?

Pozew o WIBOR dla klientów w Lublinie może uwzględniać jedno z kilku rozwiązań prawnych. Zwykle żąda się w nim:

  • anulowania mechanizmu zmiany oprocentowania z uwzględnieniem WIBOR-u i ustalenia stałego oprocentowania z dnia zawarcia umowy,
  • usunięcia z umowy kredytowej zapisów o współczynniku WIBOR,
  • unieważnienie umowy kredytowej.

Aby dowiedzieć się więcej o konsekwencjach każdego z możliwych rozwiązań, możesz umówić się na wstępną, bezpłatną konsultację za pomocą formularza kontaktowego. W jej trakcie dopasowujemy narzędzia prawne do określonej sytuacji.

Konsultacja

Wypełnij formularz, a my się z Tobą skontaktujemy