Category Team: KANCELARIA FENIKS

Bartosz Joachimczak

Prezes Zarządu

Magdalena Nowak

Kierownik działu administracji

Beata Frankowska

Starszy Doradca Prawny

Mateusz Siecla

Manager regionu