Category Team: ADMINISTRACJA

Paula Prządak

Z-ca kierownika działu administracji

Zuzanna Kaczmarek

Asystent prawny

Julia Wróbel

Asystent prawny

Karina Kilińska

Specjalista ds. administracji

Magdalena Nowak

Kierownik działu administracji

Oliwia Wesołowska

Asystent prawny