Jacek Strzelecki

Jacek Strzelecki

Jacek Strzelecki

Dyrektor ds. Kluczowych Klientów