Archiwa: Teams

Bartosz Joachimczak

Prezes Zarządu

Mateusz Siecla

Manager regionu

Jacek Strzelecki

Dyrektor ds. Kluczowych Klientów

Beata Frankowska

Starszy Doradca Prawny

Mikołaj Kijewski

Manager pośredników

Angelika Kalemba

Doradca Prawny

Dorota Skibińska

Doradca Prawny

Natalia Kotecka

Doradca Prawny