Problemy finansowe firmy, nadmierne zadłużenie, brak płynności finansowej i realne zagrożenie upadłością?

Jest na to doskonałe rozwiązanie – restrukturyzacja!

Czym jest restrukturyzacja i jaki jest jej cel?

Restrukturyzacja to proces, który przeprowadza się w celu wsparcia i ochrony firmy dotkniętej  kryzysem, bądź takiej, która zmierza w jego kierunku. To nic innego jak szereg zmian, jakie zachodzą w gospodarczej strukturze przedsiębiorstwa w celu zwiększenia nie tylko wydajności, ale i płynności finansowej. Odpowiednio przeprowadzona restrukturyzacja to doskonały sposób na uniknięcie upadłości i szansa na dalsze funkcjonowanie na rynku.

Co mi da restrukturyzacja? Zastanawia się niejeden przedsiębiorca.

Bazą postępowania jest przygotowanie planu restrukturyzacyjnego, który w głównej mierze zawiera propozycje układowe dla wierzycieli. Pozwala on na redukcję zobowiązań nawet o kilkadziesiąt procent, częściowe ich umorzenie, rozłożenie na raty czy odroczenie terminu płatności. Najważniejszą jednak zaletą postępowania restrukturyzacyjnego jest swoista tarcza ochronna przed egzekucją komorniczą. Daje ona możliwość wstrzymania działań komorników sądowych i ustalenie nowego planu spłaty zobowiązań. Dzięki temu odblokowane zostają środki na bieżącą działalność oraz przywrócona zostaje płynność finansowa przedsiębiorstwa.

Jak przeprowadzić restrukturyzację?

Wyróżniamy cztery różne rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, ale nie istnieje jeden prosty szablon, który pozwoliłby przyporządkować konkretny rodzaj postępowania do konkretnego przedsiębiorcy. Dlatego właśnie tak ważne jest, aby skorzystać z fachowej pomocy doświadczonego doradcy restrukturyzacyjnego. Pozwoli to na skorzystanie ze wszystkich dobrodziejstw prawa, nie tylko z tych podstawowych. Dogłębna wiedza, specyficzne rozwiązania i niuanse już na początkowych etapach postępowania, będą niewątpliwym sprzymierzeńcem przedsiębiorcy na drodze do „uzdrowienia” firmy.

Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Jest to najbardziej dostępna forma restrukturyzacji, która została wprowadzona w czerwcu 2020 w ramach „Tarczy Antykryzysowej 4.0”. Pozwala ona na uniknięcie ogłoszenia upadłości poprzez zawarcie układu z wierzycielami bez udziału sądu. Do jego przeprowadzenia wystarczy zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, który przygotowuje propozycje układowe i negocjuje warunki spłaty z wierzycielami. Na skutek takich działań wstrzymane są działania egzekucyjne,  a także zawieszone zostają spłaty zobowiązań.

Przyśpieszone postępowanie układowe

Postępowanie to przewidziane jest dla dłużników, którzy bez udziału sądu są w stanie zebrać głosy wymaganej większości wierzycieli popierających warunki układu. Procedury zostały maksymalnie skrócone, aby umożliwić jak najszybsze jego zawarcie. Rola sądu została ograniczona tutaj jedynie do formalnej oceny wniosku oraz jego zgodności z prawem.  Zaletą takiego postępowania jest zawieszenie prowadzonych egzekucji, w tym również tych nieobjętych układem.

Postępowanie układowe

Stosuje się je u dłużników, wobec których prowadzone są liczne postępowania egzekucyjne. W tym trybie nie może być zawarty układ częściowy – musi on obejmować wszystkich wierzycieli dłużnika. Pozwala ono na wstrzymanie egzekucji prowadzonych przez wierzyciela rzeczowego. Zaletą takiego postępowania jest fakt, iż dłużnikowi nie jest odbierany zarząd nad majątkiem. Kończy się ono zawarciem układu z wierzycielami i spłatą zobowiązań zgodnie z przyjętymi propozycjami układowymi.

Postępowanie sanacyjne

Jest to postępowanie o szczególnym charakterze. Korzystają z niego z reguły przedsiębiorcy dotknięci poważnym kryzysem finansowym. Jest to najbardziej dogłębna forma restrukturyzacji zobowiązań, majątku oraz całej struktury operacyjnej przedsiębiorstwa. Ważnym aspektem jest jednak możliwość pozostawienia zarządu w rękach przedsiębiorcy, co przewidział ustawodawca. Do otwarcia postępowania sanacyjnego dochodzi zazwyczaj na skutek niepowodzenia w przeprowadzeniu poprzedniego rodzaju postępowania.

Restrukturyzacja firmy to również ukłon w stronę jej wierzycieli.

Wszczęcie postępowania  przez przedsiębiorcę chroni również interesy wierzycieli. Zapobiega wyprzedaży majątku lub jego usuwaniu. Pozwala na wyrównanie ich szans eliminując agresywną windykację. Wszystko to pod ochroną i nadzorem sądu.

Podsumowanie

Jak można zauważyć, istotą każdego rodzaju postępowania restrukturyzacyjnego jest zawarcie układu z wierzycielami, który pozwala na restrukturyzację zobowiązań. Bez wątpienia chodzi o to, aby firmę utrzymać „przy życiu” i uniknąć radykalnych kroków takich jak np. ogłoszenie upadłości. Warto pamiętać, że świadomą decyzję o przeprowadzeniu procesu należy podjąć odpowiednio wcześnie, aby zwiększyć szansę na jego skuteczność.

Restrukturyzacja to najlepszy sposób na obniżenie zadłużenia Twojej firmy i przywrócenie możliwości zarabiania.

Jeżeli Twoja firma zaczyna mieć problemy z płynnością finansową, albo zobowiązania zaczynają się robić bardzo uciążliwe, skontaktuj się z nami, pomożemy znaleźć rozwiązanie dopasowane do Twoich indywidualnych potrzeb. Nie czekaj na to, aż firma stanie się niewypłacalna.