Category Team: MANAGEROWIE REGIONU

Mateusz Siecla

Manager regionu

Mikołaj Kijewski

Manager pośredników

Jacek Strzelecki

Dyrektor ds. Kluczowych Klientów